Τα τελευταία 30 έτη οι δείκτες γονιμότητας και γεννητικότητας στην Ελλάδα έχουν μειωθεί δραματικά, γεγονός που οδηγεί σε ταχεία μείωση του πληθυσμού της. Τα στοιχεία αυτά εγείρουν προβληματισμούς και αποτελούν αντικείμενο μελέτης και έρευνας για τους επιστημονικούς κλάδους που…